Serwis monitorów


  • Naprawa monitorów
    • CRT - większości producentów
    • LCD - większości producentówDziałamy na terenie województwa Warmińsko - mazurskiego (w szczególności na terenie miasta Olsztyn).

UWAGA!! Każdorazowo naliczany jest koszt diagnozowania usterki. W przypadku zgody na naprawę koszty diagnozy zawarte są w kosztach robocizny i nie powiększają jej ceny.

*Powyższe zasady nie dotyczą serwisu kserokopiarek